Tyweli / ystafelloedd ymolchi

Tyweli a bathrobes

Tyweli a ystafelloedd ymolchi mae hysbysebion yn gyfrwng hysbysebu delfrydol. Yr ansawdd cywir tecstilau, gall logos gwydn a chain fod yn arddangosiad perffaith i'r cwmni. Fe'u ceir amlaf mewn gwestai, canolfannau hamdden, sbaon, tai preswyl a llawer o leoedd eraill, maent yn bendant yn codi bri y cwmni. Bydd tecstilau dosbarth uchel gyda marcio yn bodloni gofynion hyd yn oed y cwsmeriaid mwyaf heriol. Ar yr un pryd, byddant yn sefyll allan o'r gystadleuaeth gyda mwy o wydnwch a llai o dueddiad i ddifrod.

Pleserus i gyffwrdd deunyddiau

Mae'r deunyddiau y mae'r tyweli a'r ystafelloedd ymolchi yn cael eu gwneud ohonynt yn feddal i'r cyffwrdd ac yn ysgafn hyd yn oed ar gyfer croen sensitif. Diolch i'r cysur y maent yn ei ddarparu i'w ddefnyddwyr, maent yn dylanwadu'n gadarnhaol ar ganfyddiad y cwmni. Yn ogystal, os ydych chi'n caniatáu i westeion brynu tywel o'r fath gyda marcio, mae'r siawns y bydd cwsmer yn ymweld eto yn cynyddu oherwydd ei gadw yng nghof y brand wrth ddefnyddio tywel neu decstilau eraill. Gwerthfawrogir teclynnau ymarferol o'r fath bob amser, ac ar y llaw arall, maent yn adeiladu safle'r brand ar y farchnad.

Mae'n werth talu sylw i dyweli wedi'u gwneud o ddeunyddiau sy'n sychu'n gyflym, sy'n lleihau'r risg o leithder, ac felly - arogl annymunol. Mae tecstilau yn ein siop wedi'u haddasu i'w defnyddio a'u golchi yn aml ar dymheredd uchel.

Arddangosfa ymarferol ac effeithiol o'r cwmni

Mae'r marcio a wneir ar decstilau gwestai a gastronomig yn edrych yn drawiadol iawn, ac felly'n denu llygaid yr amgylchoedd. Mae hwn yn gyfle unigryw i'r rhai sy'n disgwyl delwedd ddeniadol. Mae gennym ein parc peiriannau ein hunain gyda dyfeisiau dosbarth uchel yn unig. Gan fod y posibiliadau hyn ar gael inni, gallwn gael yr effaith farcio gyda pherffeithrwydd arbennig ym mhob manylyn. Rydym yn cynnig amrywiol ddulliau marciau, ac eithrio'r argymhelliad arbennig brodwaith cyfrifiadurol ar gyfer ffabrigau mwy trwchus, rydym hefyd yn argraffu sgrin ac yn aruchel.

brodwaith cyfrifiadurol

Tyweli z brodwaith mae hefyd yn syniad rhodd gwych. Bydd anrheg bersonol, cain, ond ymarferol o'r fath yn plesio pob derbynnydd. Wedi'i addurno â phatrwm gwreiddiol, bydd y logo yn gadael cof dymunol am amser hir. Mae pawb yn defnyddio tyweli, maen nhw'n hanfodol ym mywyd beunyddiol, felly bydd y sawl sy'n eu derbyn yn bendant yn eu defnyddio. Mae'n syndod mawr, waeth beth yw'r tymor neu'r achlysur, gall fod yn anrheg i berthnasau, cleientiaid neu gontractwyr. Gall pob cwmni hefyd ddefnyddio tyweli wedi'u labelu fel gwobrau mewn cystadlaethau yn y cyfryngau cymdeithasol - mae'n un o'r ffurfiau hysbysebu mwyaf effeithiol a chost-gystadleuol.

brodwaith cyfrifiadurol

Brodwaith cyfrifiadurol ar decstilau