Crysau chwys

Crysau chwys, reit drws nesaf trowsus i Crysau-T, yw'r set sylfaenol o ddillad gweithwyr mewn llawer o ddiwydiannau. Maent hefyd yn gludwr rhagorol o hysbysebu cwmni, clwb neu ddigwyddiad, oherwydd nid yn unig trwy osod logo, ond hefyd yn ôl lliw dillad, gellir eu hadnabod â'r brand. Crysau chwys sy'n darparu cynhesrwydd, sy'n caniatáu rhyddid i symud yn well na siaced, a hefyd yn amddiffyn dillad preifat.

Crys chwys dynion gyda'r posibilrwydd o unrhyw frodwaithBOMBER 454 crys chwys menywod gyda zipper, coch, unrhyw logo

Crysau chwys - ffasiynol ewch law yn llaw â chysur

Yn ein siop fe welwch ddetholiad eang o grysau chwys hysbysebu at wahanol ddibenion. Mae'r modelau a gynigiwn wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel sy'n gwarantu bywyd cynnyrch hir.

Diolch i'w priodweddau, mae crysau chwys yn amddiffyn y corff yn dda iawn mewn tywydd amrywiol. Mae'r amrywiaeth o fodelau yn caniatáu iddynt gael eu defnyddio ym mhob tymor trwy gydol y flwyddyn. Yn dibynnu ar y tywydd neu'r amodau gwaith, gallwch ddewis o fersiynau cynnes, gaeaf ac haf teneuach, yn ogystal â siwmperi gwanwyn a hydref sydd wedi'u hinswleiddio ychydig.

Cysur ac ymarferoldeb

Rydym yn gwybod yn iawn fod gan ein cwsmeriaid anghenion prynu gwahanol sy'n deillio nid yn unig o amodau gwaith, ond hefyd o ddewisiadau unigol. Gan wybod hyn, gwnaethom sicrhau bod gan y crysau chwys a gynigir yn ein hamrywiaeth nodweddion sy'n amddiffyn rhag baw, rhybuddio ac amddiffyn rhag sylweddau cemegol niweidiol.

Crysau chwys adlewyrchol melyn Unisex Adler 4V6Crysau chwys glas glas tywyll dynion, unrhyw brint

Mae cysur, ynghyd ag ymarferoldeb, hefyd yn bwysig iawn. Dyna pam mae gan lawer o fodelau welts cyfforddus yn y canol ac wrth yr arddyrnau i sicrhau'r inswleiddio thermol mwyaf posibl ac amddiffyn dillad preifat y gweithiwr rhag difrod neu faw. Mae gan rai o'r crysau chwys elfennau arbennig wedi'u gwnïo sy'n cynyddu ymwrthedd mecanyddol y deunyddiau mewn lleoedd sydd fwyaf agored i ddifrod oherwydd defnydd cynyddol (e.e. penelinoedd).

Personoli ar gyfer mwy o fri

Mae llawer o gwmnïau'n ei werthfawrogi unigoliaeth a phersonoli, yn enwedig os yw gweithwyr yn chwarae rhan gynrychioliadol mewn cysylltiadau â darpar gontractwyr a chleientiaid. Yn dilyn y plwm hwn, mae'n werth dewis dull marcio o ansawdd uchel a fydd yn gallu gwrthsefyll difrod, sgrafelliad a golchi ar dymheredd uchel. Felly, rydym yn ei argymell ar gyfer personoli gwydn a chain brodwaith cyfrifiadurol.

Crysau chwys gyda'r posibilrwydd o frodwaith cyfrifiadurol

Brodwaith cyfrifiadurol ar ddillad

Am y rheswm hwn mae dillad printiedig yn elfen boblogaidd o ddillad ar gyfer gwahanol fathau o ddigwyddiadau awyr agored, stondinau cynrychioliadol, cynadleddau a hyfforddiant. Mae dillad yn lliwiau'r cwmni neu'r clwb gyda phersonoli yn cael effaith gadarnhaol ar ddelwedd y brand ac yn cynyddu ei fri.

Rydym yn cynnig crysau chwys gan gwmnïau fel Reis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot ac Adler. Mae'r gwerthiant yn cynnwys: cnu, crysau chwys gwaith, crysau chwys polypropylen, crysau chwys rhybuddio, siwmperi.

Rydym ar gael i ddewis a phersonoli cynhyrchion. Mae gennym barc peiriannau datblygedig sy'n darparu gwaith effeithlon ac ansawdd uchel i'n cwsmeriaid. Gellir prynu'r ystod lawn o fodelau yn ein siop ar-lein www.pm.com.pl neu yn ein siop ar Allegro "CYNHYRCHWR-BHP". Os ydych chi am weld ein gorchmynion brodwaith enghreifftiol, ewch i'r tab am firmie.