Argraffu sgrin

Argraffu sgrin yw un o'r dulliau marcio mwyaf poblogaidd a ddewisir amlaf hysbysebu crysau-t, blows neu rai teclynnau hysbysebu fel bagiau lub capiau. Mae'r math hwn o brint yn gweithio orau ar gyfer arwynebau mawr a gwastad yn ogystal â ffabrigau tenau, yn wahanol brodwaith cyfrifiadurola argymhellir ar gyfer graffeg a deunyddiau llai sydd ychydig yn fwy trwchus a thrymach.

Argraffu sgrin - yn ddelfrydol ar gyfer graffeg fawr ar arwynebau gwastad

Bydd graffeg, logo neu arysgrif a wneir gydag argraffu sgrin o ansawdd uchel yn gwrthsefyll nid yn unig ei ddefnyddio, ond hefyd wrth olchi ar dymheredd uchel. Mae'n ddull eithaf cost-effeithiol o farcio mewn perthynas â'i ansawdd. Ar gyfer argraffu sgrin, defnyddir sgrin, lle mae'r paent wedi'i wasgaru dros y rhwyll gyfan gyda llafn meddyg. Mae'r paent sy'n taro'r ffabrig yn clymu'n barhaol ac yn socian ynddo.

Mae ein tîm yn cynnig unrhyw logo neu arysgrif a ddewiswyd trwy argraffu sgrin.

Matrics argraffu sgrin

Matrics ar gyfer argraffu sgrin

Amrywiaeth eang o liwiau argraffu sgrin

Prif fantais argraffu sgrin yw'r gallu i greu graffeg ym mhob lliw. Wrth wneud print ar ddillad, mae'r graffeg yn w lliwiau dwys a mynegiannol.

Mantais ychwanegol yw'r opsiwn o gysgodi. Gellir cymysgu'r paent â'i gilydd. Mae rhaglenni cyfrifiadurol sy'n ymroddedig i'r broses cymysgu paent yn cyfrif grammage y pigment gofynnol yn gywir i wneud y lliw mwyaf manwl gywir a fydd yn cael ei gymhwyso i'r cynnyrch.

Mae argraffu sgrin yn gwrthsefyll golchi, gellir ei olchi mewn peiriannau golchi awtomatig gyda'r opsiwn troelli. Y cyflwr yw'r argraffu cywir gyda'r holl brosesau cynhyrchu a phaent o ansawdd uchel.

Crys-T gydag argraffu sgrin, unrhyw brint

Crys-T gyda graffeg wedi'i argraffu ar sgrin

Mae pris argraffu sgrin yn dibynnu ar y cylchrediad

Mae cost argraffu sgrin yn dibynnu ar yr ymdrech. Dyna pam mae'n well ei ddewis ar gyfer archebion mawr. Mae paratoi'r matrics yn gost sefydlog, yn annibynnol ar yr ymdrech.

Hefyd, os ydym am wneud darn prawf o grys-T neu fag enghreifftiol, dylem ystyried y gost paratoi matrics. Yn y dull argraffu hwn, cymhwysir pob lliw ar wahân, trwy sgrin ar wahân.

Mae'n cynnwys paratoi matrics ar wahân ar gyfer pob lliw. Fodd bynnag, nid oes ots llawer gyda llawer o ymdrech. Mae'n gweithio'n dda iawn gydag archebion mawr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon, gwobrau ar gyfer cystadlaethau neu nifer o dimau o weithwyr.

Amryddawn argraffu sgrin

Mae argraffu sgrin yn ddyledus i'w boblogrwydd oherwydd ei amlochredd eang, gellir ei ddefnyddio ar gyfer marcio deunyddiau cotwm a phlastig, a hyd yn oed ar gyfer marcio pren. Dewisir argraffu sgrin amlaf ar gyfer dillad a hysbysebu tecstilau. Mae'r printiau'n gallu gwrthsefyll difrod mecanyddol, golau haul a lleithder.

Rydym yn eich gwahodd i gydweithredu â ni Llofnod Mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad mewn marcio hysbysebu a dillad gwaith. Mae gennym ddetholiad eang o gynhyrchion, a bydd ein tîm yn hapus i'ch helpu chi i ddewis a sut i argraffu.