Dillad glaw

Dillad glawein bod yn cynnig i chi yn ein siop wedi'i wneud o ddeunyddiau ardystiedig o ansawdd uchel sy'n cwrdd â normau a safonau llym. Mae'n un o'r mathau o ddillad sy'n boblogaidd iawn yn ystod yr hydref a'r gaeaf, wrth ymyl cnu cynnes a chrysau chwys cyfforddus.

Dillad glaw ardystiedig

Rhannwyd dillad glaw yn sawl categori i hwyluso'r chwilio. Gellir defnyddio'r amrywiaeth a gynigiwn mewn llawer o ddiwydiannau. Bydd dewis mawr a phrisiau cystadleuol yn sicr yn caniatáu ichi ddod o hyd i'r cynnyrch cywir.

Gweler hefyd: Brodwaith cyfrifiadurol - beth ydyw?

Dillad glaw gyda adlewyrchyddion

Amrywiaeth eang o fodelau ar gyfer pob tymor a diwydiant

Mae dillad glaw yn gallu gwrthsefyll dŵr diolch i haenau mewnol arbennig sydd wedi'u cynllunio i gadw'r defnyddiwr yn gyffyrddus ac yn gyffyrddus.

Rydym yn cynnig: setiau, cotiau, siacedi, pants, ponchos. Y rhai mwyaf poblogaidd yw setiau sy'n hwyluso'r dewis trwy ryddhau'r angen i ddewis elfennau unigol. Rydym yn cynnig ystod eang o feintiau, yn ogystal â dillad maint cyffredinol.

Setiau

Setiau wedi'i wneud o ddeunyddiau hyblyg. Mae'r setiau'n cynnwys, ymhlith eraill o dungarees a siacedi. Maent yn darparu amddiffyniad llawn rhag lleithder - fe'i cedwir ar yr haenau allanol, ac mae elfennau ychwanegol fel pocedi wedi'u sipio yn helpu i amddiffyn eitemau cudd rhag gwlychu. Mae'r citiau gwrth-law yn caniatáu llif aer yn rhydd, sydd ei angen i leihau'r risg o chwysu gormodol.

Côt glaw

Cotiau mae cotiau glaw yn darparu amddiffyniad perffaith rhag gwlychu diolch i'r defnydd o ddeunyddiau dosbarth uchel. Mae'r defnydd o'r deunyddiau hyn yn trosi'n wydnwch eithriadol ac yn gallu gwrthsefyll difrod yn uchel. Mae'r cynnig yn cynnwys llawer o fodelau - o denau am ychydig o zlotys i ddrutach a chryfach gyda chyffiau, yn fwy ymwrthol i ddadffurfiad.

Côt law felen

Siacedi mae cotiau glaw yn adran sydd ag ystod o gynhyrchion gan y cynhyrchwyr gorau ar gyfer y bobl hynny sy'n canolbwyntio ar ddygnwch a defnydd dwys. Mae'r siacedi yn cwrdd â nifer o safonau, mae gan rai modelau elfennau myfyriol sy'n gwella gwelededd a diogelwch. Yn arbennig o nodedig mae modelau hyblyg sy'n darparu cysur llawn o dan amodau gweithgaredd corfforol arbennig.

Siaced law werdd

Amddiffyn rhag ffactorau allanol

Dillad glaw yn gweithio, a welwch yn ein siop, yn darparu amddiffyniad gwych rhag glaw neu wynt. Ei fantais fawr yw cysur defnydd, nad yw'n cyfyngu ar ryddid i symud. Mae'r maint priodol yn caniatáu ar gyfer symudiadau di-drafferth yn ystod gwaith neu weithgaredd arall. Mae hefyd yn werth talu sylw i'r gwydnwch gorau posibl a'r gallu i wrthsefyll difrod. Mae cynhyrchu dillad gan gwmnïau sy'n arbenigo mewn gweithredu gofynion dillad gwaith arbenigol yn sicrhau llif aer priodol, ac felly'n lleihau'r risg o chwysu. Diolch i'r eiddo hyn, mae amlder prynu dillad newydd yn cael ei leihau i'r eithaf.