Dillad amlwg

Mae dillad rhybuddio hysbysebu fel arfer yn cael eu neilltuo i weithleoedd a lleoedd cyhoeddus. Kamizelki Maen nhw hefyd yn cael eu dewis gan drefnwyr rhai digwyddiadau chwaraeon neu gan glybiau, yn enwedig lle mae'r man cymryd rhan yn y digwyddiad yn ofod cyhoeddus, fel ralïau beic neu farathonau ar gyfer rhedwyr.

Dillad amlwg iawn ar gyfer gwaith a chwaraeon

Bydd dillad amlwg iawn gyda logo yn gwneud ichi sefyll allan hyd yn oed yn wellMae brodwaith yn edrych orau ar y maes rhybuddio

Yn ein siop yn y nod tudalen "Dillad hysbysebu - rhybuddio dillad”Rydym yn cynnig modelau sydd â pharamedrau perfformiad delfrydol, y maent yn cadw eu tasg wreiddiol iddynt am amser hir, gan helpu i gynyddu gwelededd gyda'r nos diolch i streipiau myfyriol.

Rydym yn defnyddio technolegau modern i greu printiau, oherwydd rydym am sicrhau, yn ychwanegol at ddiogelwch, ymddangosiad deniadol, ond hefyd gwydnwch cynyddol.

Brisiau diogelwch

Ymhlith dillad amlwg iawn, rydym yn cynnig festiau myfyriol yn bennaf nid yn unig i oedolion mewn fersiynau unrhywiol, ond hefyd i blant. Mae'r modelau sydd ar gael wedi'u cau a'u rhoi dros y pen. Oherwydd eu pwysau ysgafn, maent yn hawdd eu defnyddio. Gallaf gael fy defnyddio ar gyfer unrhyw dywydd, yn yr haf a'r gaeaf. Diolch i'w briodweddau, mae'r deunydd yn addasu i'r defnyddiwr, sy'n caniatáu iddynt gael eu cyfuno'n hawdd hwdi, siaced czy crys polo.

Mae fest amlwg iawn yn rhan o'ch dillad gwaith

Prisiau cystadleuol, dyluniad unigol

Un o'r manteision mwyaf yw bod yn gystadleuol Pris isel. Bydd gweithredu'r prosiect ac yna ei gynhyrchu oherwydd prisiau isel yn ateb arbennig o briodol i'r rhai sy'n poeni am bris isel neu sydd â chyllideb fach.

Dylunio a gwnïo hysbysebu dillad rhybuddio nid oes rhaid iddo gostio ffortiwn, sy'n sicr o blesio'r rhai sydd ar gyllideb dynn.

Posibilrwydd marcio dillad ychwanegol gyda brodwaith cyfrifiadurol lub argraffu sgrin yn caniatáu personoli unigol.

Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fydd y defnyddiwr ymhlith cynrychiolwyr cwmnïau neu sefydliadau eraill - e.e. wrth weithio ar safle adeiladu neu mewn warws lle mae isgontractwyr cwmnïau amrywiol yn gweithio neu yn ystod digwyddiadau chwaraeon lle mae llawer o gyfranogwyr sy'n cynrychioli gwahanol sefydliadau yn cymryd rhan. Mae gwrthsefyll crafiad yn golygu y byddant yn aros yn gyfan am amser hir. Bydd ansawdd o'r fath yn cael effaith gadarnhaol ar ganfyddiad brand.