Siacedi / festiau

Siacedi a festiau hysbysebu mae'n bendant yn ddewis da ar gyfer tymor y cwymp a'r gaeaf. Mae'r dillad rydyn ni'n eu cynnig yn edrych yn neis iawn, ond mae ganddo hefyd elfennau cyfleustodau ymarferol. Mae'n effeithiol ar gyfer amddiffyn rhag ffactorau allanol fel gwynt a glaw.

Siacedi a festiau gwrth-law a gwrth-wynt

Mae'r toriadau yn haeddu llawer o sylw gwrth-law oraz gwrth-wynt, oherwydd eu defnydd mewn tywydd allanol anodd. I'w gynhyrchu siacedi a festiau defnyddir technolegau o'r radd flaenaf fel y bydd y cynnyrch yn gwasanaethu am nifer o flynyddoedd yn y cyflwr gorau wrth gynnal ei briodweddau.

Siacedi / festiau meddal cot law dynionFestiau menywod Adler gyda'r posibilrwydd o argraffu

Amrywiaeth o arddulliau ar gyfer cysur a diogelwch

Yn ein siop fe welwch siacedi oraz kamizelki mewn amrywiol arddulliau ar gyfer menywod, dynion, plant ac unrhywiol. Mae ystod eang o feintiau a lliwiau yn caniatáu ichi gyfateb y cynhyrchion â'ch anghenion a'u nodi o ran lliw â lliwiau'r cwmni neu'r clwb.

Mae hwn yn opsiwn arbennig o ddefnyddiol wrth archebu hysbysebu dilladyn enwedig os ydym yn ei dewis personoli trwy ddienyddio print unigol.

Maent yn grŵp pwysig festiau myfyriol, gwella diogelwch yn y cae ac ar y ffordd. Maent yn berffaith ar gyfer symud ar ôl iddi nosi, yn ogystal ag ar ddiwrnodau mwy cymylog.

Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys fest melyn, adlewyrchol i blant, a fydd yn bendant yn gwella gwelededd a diogelwch y plentyn ar y ffordd neu ar ochr y ffordd rhwng y cartref a'r ysgol. Ar gyfer oedolion a phlant, bydd festiau myfyriol yn helpu i leihau'r risg o ddamwain ddifrifol diolch i well gwelededd.

Rydym hefyd yn cynnig siaced adlewyrchol gyda'r posibilrwydd o ddatgysylltu'r llewys a'r cwfl, sy'n arbennig o ddefnyddiol mewn cyfnodau trosglwyddo a lle bynnag mae gwaith yn gofyn am newidiadau yn yr amgylchedd a'r tymereddau. Mae gan y siaced siaced cnu fewnol ddatodadwy, streipiau adlewyrchol 3M ardystiedig, sy'n cwrdd â safonau EN ISO. Gellir personoli'r cynnyrch, fodd bynnag, diolch i lawer o wythiennau a phocedi, mae'r ardal farcio yn gyfyngedig, mae mynediad i frandio yn y cefn.

Siaced adlewyrchol amlwg iawn

Printiau wedi'u gwneud yn esthetig

Addurniadau (brodwaith cyfrifiadurol lub argraffu sgrin) ar siacedi a festiau yn cael eu gwneud gan roi sylw i'r holl fanylion.

Mae rhoi sylw i ansawdd uchel yn golygu y bydd y dillad rydych chi'n eu prynu yn elfen gynrychioliadol broffesiynol o'r cwmni. Mae gan ein cwmni ei barc peiriannau ei hun, sy'n caniatáu inni reoli'r broses addurno yn union ar bob cam, ac felly ymateb ar unwaith os bydd diffygion cynhyrchu.

Wrth i'r cynnig cynnyrch ehangu ac anghenion cwsmeriaid, fe benderfynon ni wneud addurniadau gan ddefnyddio amrywiol ddulliau, yn bennaf brodwaith cyfrifiadurolond hefyd argraffu sgrin, arucheliad i trosglwyddo thermol.

Rydym yn eich gwahodd i brisiad cyflym a rhad ac am ddim.