Bagiau

Bagiau hysbysebu mae'n gyfrwng hysbysebu rhagorol, ond hefyd yn arddangosfa ymarferol o'r cwmni. Bydd y bag gyda graffeg o ansawdd uchel, er gwaethaf ei ddefnydd, yn cynrychioli'r brand am amser hir.

Bagiau hysbysebu wedi'u hargraffu gyda chyfrwng hysbysebu perffaith

Teclynnau ymarferol bob amser yn anrheg i'w chroesawu, a diolch i'w ffurf syml, maent yn galluogi marcio gyda bron unrhyw graffeg ac unrhyw ddull marcio. Diolch i gynhyrchion hyrwyddo o'r fath, gall y brand ennill mwy o boblogrwydd a chynulleidfa newydd. Mae hwn yn ddatrysiad da iawn os nad yw'r cleient eisiau gwario llawer o arian ar hysbysebu.

Bagiau maent yn un o'r tecstilau hysbysebu rhatach, ac ar yr un pryd maent yn gallu gwrthsefyll ffactorau allanol negyddol. Yn ogystal, wrth ddefnyddio bagiau y gellir eu hailddefnyddio, rydym yn poeni am ddiogelu'r amgylchedd, sydd hefyd yn cynhesu delwedd y cwmni. Mae ystod eang o liwiau yn caniatáu ichi ddewis cynhyrchion yn lliwiau'r cwmni neu'r clwb. Gall cost isel bagiau ynghyd â labelu hefyd fod yn anrheg wych i ffrindiau neu deulu ar achlysur gwyliau neu ddigwyddiadau eraill.

Mae gennym hefyd fagiau mewn-mowld yn y siop bagiau lliw fflwroleuol melyn gyda streip adlewyrchol. Mae cynnig o'r fath hefyd yn cynyddu gwelededd, yn enwedig yn nhymhorau'r hydref a'r gaeaf y flwyddyn ac ar ôl iddi nosi. Diolch i'r tannau, gellir rhoi'r bag ar ei gefn ac felly'n cynyddu ei welededd ar y ffordd.

bagiau

Dylunio arloesol

Mae gan ein cwmni ei barc peiriannau ei hun. Rydyn ni'n gallu gwneud printiau  brodwaith cyfrifiadurol, argraffu sgrin neu drosglwyddiad thermo, sydd wedi'i deilwra i ddisgwyliadau'r cleient.

Paratoir rhaglen ar wahân ar gyfer pob graffig, y bydd y marcio uniongyrchol ar y ffabrig yn cael ei berfformio ar ei sail. Rydym yn argyhoeddedig y bydd yr effaith yn cwrdd â'r disgwyliadau, hyd yn oed rydym yn sicr y bydd y canlyniad terfynol yn swyno hyd yn oed y rhai mwyaf heriol.

Diolch i graffeg a ddyluniwyd yn ôl yr arfer, bydd y cynnyrch yn cael golwg unigryw. Nid yw dyluniad o'r fath yn ddifater tuag at y derbynwyr. Rydym yn cynnig modelau amrywiol sydd ar gael mewn sawl lliw. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trina fydd yn awgrymu'r opsiwn gorau.

Prynu economaidd

Bagiau hysbysebu mae ganddyn nhw eu mantais fawr - pris isel. Mae hyn oherwydd y gost isel y mae llawer o bobl yn dewis y cynnyrch hwn mewn archebion â chylchrediad uchel. Mae eu amlochredd defnydd yn caniatáu ichi wneud stociau y gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg o'r flwyddyn ac o dan unrhyw amgylchiadau. Yn ogystal, yn achos argraffu, mae'r pris yn dibynnu ar y cyfaint - y mwyaf yw'r archeb, yr isaf yw pris yr uned.

Rydym yn darparu prisiad prosiect cyflym a rhad ac am ddim. Defnyddiwyd gwythiennau wedi'u hatgyfnerthu a deunyddiau solet ar gyfer gwnïo'r bagiau, pob un i leihau'r tebygolrwydd o rwygo, crafiadau a darparu cynnyrch a fydd yn gwasanaethu am fisoedd lawer.