Addurniadau

Y dull hynaf o addurno

Mae yna lawer o ddulliau o addurno, gall technegau mwy newydd ddrysu mwy nag un person wrth wynebu eu dewis. Mae'r penderfyniad ar y math o farcio yn dibynnu ar sawl ffactor. Gall pennu pwrpas dillad neu decstilau i'w hargraffu ein helpu i ddewis techneg benodol. Pa bynnag ddull o farcio a ddewiswch, pwytho brodwaith yw'r dull mwyaf bonheddig o hyd. Mae brodwaith, sy'n adnabyddus am filoedd o flynyddoedd, diolch i'w ffurf gyffredinol, yn parhau i fod yn berthnasol trwy'r amser. O ganlyniad, mae'r ffabrigau wedi'u brodio yn edrych yn cain iawn ac yn gwarantu bywyd llawer hirach na ffabrigau wedi'u haddurno â thechnegau eraill.

Brodwaith cyfrifiadurol gyda'r logo ar y cap

Cap gyda graffeg wedi'i wneud gyda brodwaith cyfrifiadurol

Addurniadau ar gyfer pob achlysur

Mae ein Llofnod yn delio â gwneud yn wydn ac yn effeithiol addurniadau ar waith a hysbysebu dillad, yn ogystal â thecstilau gwestai ac arlwyo. Mae gennym ein parc peiriannau ein hunain, sy'n ein galluogi i warantu prisiau cystadleuol ac amseroedd dosbarthu byr. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gwblhau pob archeb. Bydd ein tîm yn hapus i'ch helpu chi i ddewis cynhyrchion a'r dull addurno. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth pacio dillad.

Brodwaith cyfrifiadurol

Dienyddiad brodwaith cyfrifiadurol yn gofyn am brynu rhaglen brodwaith. Argymhellir y dull hwn ar gyfer meintiau graffeg llai. Unwaith y bydd y rhaglen brodwaith wedi'i phrynu, mae'n parhau i fod yn ein cronfa ddata er daioni, felly pan ddewch yn ôl atom gydag archeb arall, ni chodir tâl arnoch am baratoi'r un rhaglen am yr eildro. Mae'n ffurf addurn cain a bythol dros ben. Mae'n boblogaidd iawn i'r rhai sy'n rhoi gwydnwch yn y lle cyntaf. Mae'r brodwaith a ddisgrifir yn edrych yn rhyfeddol hyd yn oed ar ôl blynyddoedd lawer. Bydd hyn yn bodloni'r rhai sy'n poeni am ddelwedd eu cwmni. Argymhellir y math hwn o argraffu hefyd ar gyfer dillad sy'n cael eu golchi'n aml ac sy'n agored i gyfryngau golchi cryf.

Un o'r dulliau addurno - brodwaith cyfrifiadurol

Y broses o gymhwyso brodwaith cyfrifiadurol

Argraffu sgrin

Argraffu sgrin yn dechneg addurno lle mae ffurf argraffu yn dempled wedi'i osod ar rwyll drwchus. Gellir gwneud y rhwyll o fetel neu ffibr synthetig. Mae gwneud copi yn cynnwys rholio'r paent trwy'r marw. Mae gwneud argraffu sgrin yn golygu prynu matrics i'w argraffu. Mae'n ddatrysiad perffaith os ydych chi am gael effaith lliwiau suddiog wrth gynnal manwl gywirdeb a gwrthsefyll crafiad. Bydd y prosiect gorffenedig yn edrych yn gadarn am wythnosau lawer neu fisoedd hyd yn oed. Gwneir pob prosiect yn unol â gofynion cwsmeriaid unigol. Bob tro rydyn ni'n addasu'r cynnyrch o ran deunydd a gramadeg yn ogystal â lleoliad y graffeg mewn cytundeb â'r cleient. Weithiau, byddwn yn addasu'r dyluniad gyda chaniatâd y cleient i gael yr effaith orau.

Argraffu sgrin ar gyfer dillad, unrhyw logo, graffeg

Gellir perfformio argraffu sgrin nid yn unig ar ddillad, ond hefyd ar declynnau dethol

rydym yn eich gwahodd i cyswllt gyda'n gwasanaeth siopa fydd yn hapus i ateb eich cwestiynau a gwneud prisiad marcio am ddim.