Trowsus

Dungarees maent yn un o'r elfennau o ddillad gwaith sy'n boblogaidd mewn mecaneg, gweithfeydd cynhyrchu neu ar gyfer gweithwyr cwmnïau adeiladu. Fe'u cwblheir yn aml fel dillad iechyd a diogelwch ynghyd â cnu oraz hannerMewn gwirionedd, fe'u defnyddir nid yn unig ym meysydd gwaith swyddogol, ond hefyd at ddibenion preifat.

Mae'r pants rydyn ni'n eu cynnig yn ein cynnig wedi'u gwneud o ffabrigau o ansawdd uchel gyda'r grammage gorau posibl. Diolch i'r nodweddion hyn, maent yn gallu gwrthsefyll golchi ar dymheredd uchel, wrth gynnal eu priodweddau dros amser. Mae gan y pants elfennau ar gyfer eu haddasu: botymau a gwregys gyda band elastig, gan eu galluogi i gael eu haddasu i bobl â gwahanol siapiau corff. Yn ogystal, maent wedi gwnïo mewn atalwyr y gellir eu haddasu.

Gweithiwch drowsus neu dungarees gyda'r posibilrwydd o unrhyw argraffu

Dungarees - dewis eang er cysur gwaith

Mae'r amrywiaeth yn cynnwys trowsus ar gyfer gwaith mewn tymereddau isel yn y gaeaf (ystafelloedd heb wres, gwaith awyr agored). Rydym hefyd yn cynnig dillad gydag elfennau myfyriol i sicrhau diogelwch yn ystod gwaith ar ôl iddi nosi neu mewn mannau cyhoeddus.

Pants yw prif elfen dillad gwaith

Dungarees mae ganddyn nhw bocedi cyfforddus, mae gan rai modelau bocedi ychwanegol ar y pengliniau hefyd, sy'n eich galluogi i osod mewnosodiadau sy'n cynyddu cysur yn ystod gwaith sy'n gofyn am benlinio hirfaith ar y pengliniau.

Ymhlith y trowsus gwaith fe welwch lawer o fathau yn dibynnu ar yr amodau gwaith a'r rhagdueddiadau unigol: hyd gwasg, oferôls, trowsus arbenigol a throwsus rhybuddio.

Yn amrywiaeth y siop pm.com.pl mae pants wedi'u gwneud gyda gweithwyr y diwydiant adeiladu, ffitwyr a garddwyr mewn golwg. Fodd bynnag, mae eu defnydd hefyd yn berffaith ar gyfer tasgau preifat fel garddio, fel gwisg sy'n amddiffyn dillad bob dydd rhag baw, e.e. yn ystod adnewyddiadau cartref, ac sy'n amddiffyn rhag tymheredd isel i raddau helaeth.

Rhowch gymeriad unigol i'ch cwmni

Mae llawer o gwmnïau'n ei werthfawrogi unigoliaeth a phersonoli, yn enwedig os yw gweithwyr yn chwarae rhan gynrychioliadol mewn cysylltiadau â darpar gontractwyr a chleientiaid. Gyda nhw mewn golwg yr ydym yn cynnig yr opsiwn o'u harchebu ar drowsus ar gyfer personoli gwydn a chain brodwaith cyfrifiadurol. Brodwaith yw un o'r dulliau mwyaf gwydn o farcio, sy'n berffaith ar gyfer dillad sy'n gofyn am olchi'n aml.