电脑绣花

Haft komputerowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych metod znakowania odzieży oraz tekstyliów.电脑绣花是最容易识别的服装和纺织品标记方法之一。 To za sprawą swojej historii sięgającej setki lat, gdzie już w starożytności kobiety ręcznie haftowały wzory na tkaninach.这是因为它的历史可以追溯到几百年以前,在古代,女性手工在织物上绣花。

如今,在计算机上根据绣花程序自动应用绣花,该绣花程序是为每个图形设计单独创建的。

Najlepiej prezentują się mniejsze projekty na tekstyliach o większej niż tradycyjny t-shirt gramaturze.重量比传统T恤大的纺织品上较小的外观看起来最好。 Spersonalizowana odzież ma wiele zalet.个性化服装有很多优点。 Taki produkt wyróżnia się na tle konkurencji, wzmacnia wizerunek firmy, a także buduje poczucie wspólnoty wśród zespołu w przypadku odzieży roboczej.这种产品在竞争中脱颖而出,可以增强公司的形象,并在工作服方面在团队中建立社区意识。

服装电脑绣花

在服装和纺织品上进行计算机绣花

电脑绣花也可以大胆地用于生产纺织品。 广告服装. 刺绣徽标和公司名称 在polówkach上, 包袋 CZY 毛巾 może być dobrym prezentem dla klientów lub partnerów biznesowych.可以作为给客户或业务合作伙伴的好礼物。 Używając takiej odzieży czy produktów reklamowych będą oni promować markę.通过使用此类服装或广告产品,他们将推广品牌。

除衣服外,刺绣通常是在包,帽子,毛巾和浴袍等产品上制成的。 刺绣徽标肯定比使用粘贴式图形标记的替代方法更坚固,并且更易于利用。

电脑绣花的传统

监禁 to znana już starożytności metoda zdobienia, kiedy to kobiety ręcznie haftowały wzory na odzieży, obrusach i flagach.这是一种古老的装饰方法,当妇女用手在衣服,桌布和旗帜上绣上图案时。 Elegancja i trwałość haftu spowodowały, że stały się one elementem wielu kultur, a także symbolem niektórych regionów w postaci strojów ludowych i sztandarów.刺绣的优雅和耐用性使其成为许多文化的元素,并且以民间服饰和横幅的形式象征着某些地区。

Wysoka jakość oraz trwałość znakowania haftem znalazła zastosowanie również we współczesnej reklamie.刺绣标记的高质量和耐用性也已在现代广告中得到应用。 Pracownicy w odzieży z logiem firmy często są postrzegani jako przedstawiciele firm godnych zaufania, które nie są anonimowe.穿着带有公司徽标的服装的员工通常被认为是值得信赖的公司的代表,而不是匿名公司的代表。 Również tekstylia hotelowe w postaci ręczników czy szlafroków z logiem podnoszą prestiż hotelu.此外,带有徽标的毛巾或浴袍形式的酒店纺织品也增加了酒店的声誉。

Kelnerzy oraz restauratorzy wyposażeni w spersonalizowane tekstylia gastronomiczne takie jak fartuchy lub zapaski także są postrzegani jako spójni z marką, a tym samym wzbudzają większe zaufanie, co nie raz przekłada się decyzje zakupowe klientów.配备了个性化的美食纺织品(例如围裙或围裙)的服务员和餐馆的老板也被认为与品牌一致,因此激发了更大的信任度,通常可以转化为客户的购买决定。 Haft to również gadżety reklamowe, które spotykają się z pozytywnym odbiorem.刺绣也在宣传受到好评的电子产品。

装饰产品以包,帽子,T恤的形式出现在公司组织的比赛中,以此作为促销活动的一部分,也可以作为客户的赠品。

机械园

电脑绣花机

现代技术和当前的可能性使我们能够满足对绣花产品不断增长的市场需求。 得益于现代化的机器,如今可以在短时间内制作数千个绣花,同时又保持了设计的精度。 这种经济发展也使刺绣价格具有吸引力。

电脑绣花-我们掌握的技术

现代机器由许多针组成,在这些针上穿有适合该项目的线色。 绣花过程由上载有设计的计算机程序管理。 由我们确定合适的绣花位置及其尺寸。 建议将绣花用于较小的项目,因此在印刷徽标,公司名称,机构和学校时很受欢迎。

电脑绣花的优缺点

Wygląd odzieży z emblematami to coś co mocno ją wyróżnia.带标志的服装的外观使其脱颖而出。 Precyzyjnie wykonany haft nadaje tekstyliom nowej jakości, elegancji, a marka przez niego reklamowana zyskuje na prestiżu.精确制作的刺绣为纺织品赋予了新的品质和优雅,而他所宣传的品牌赢得了声誉。 Nie ma powodów do obaw o to, że grafika lub napis odkleją się w praniu lub po długim czasie użytkowania.无需担心图形或文本在清洗过程中或长时间使用后会脱落。

Haft komputerowy jest integralną częścią odzieży przez co ma znaczącą przewagę na innymi metodami, które ulegają odklejeniu lub tworzeniu sią ubytków poprzez stopniowe wykruszanie się .电脑绣花是衣服不可或缺的一部分,这使其比其他通过渐进剥落或剥落空腔的方法具有明显优势。 Haft komputerowy może być w niemal dowolnym kolorze.电脑绣花几乎可以是任何颜色。 Jedynym ograniczeniem jest barwa użytej nici.唯一的限制是所用线程的颜色。

Wyszywanie odbywa się z chirurgiczną precyzją dzięki sterowaniu komputerowemu.借助计算机控制,可以以手术精度进行绣花。 Technika i precyzja haftu komputerowego pozwala na wysoką rozdzielczość haftowanych wzorów.计算机绣花的技术和精度可实现高分辨率的绣花花样。 Przy dużych nakładach haft się po prostu opłaca.绣花简单地大笔回报。

Dodatkową zaletą jest jednorazowy koszt przygotowania programu hafciarskiego,który już na stałe pozostaje w naszej bazie.另一个优势是准备绣花程序的一次性成本,该成本永远保留在我们的数据库中。 Dlatego w przyszłości jeżeli klient wróci po ponowne zamówienia na odzież z tym samym projektem to będzie już zwolniony z opłaty za program.因此,将来,如果客户返回重新订购具有相同设计的服装,他将免收程序费。

纺织品电脑绣花服装上的电脑绣花

Haft komputerowy posiada również wady, jednak można ich uniknąć odpowiednio dobierając metodę znakowania do rodzaju materiału i projektu.计算机绣花也有缺点,但是可以通过针对材料的类型和设计选择适当的标记方法来避免它们。 To dlatego zalecany jest kontakt z profesjonalistami przez zleceniem pierwszego znakowania, aby uniknąć potencjalnych wad.这就是为什么建议在调试您的第一个标记之前与专业人员联系以避免潜在缺陷的原因。

与全表面计算机打印相反,不能使用绣花来缝制具有无限颜色范围的完整图形。

Jednak nie oto tutaj przecież chodzi.但是,这不是全部。 Haft jest odniesieniem do tradycji, ponieważ przypomina herby zdobiące odzież szlachecką.刺绣是对传统的提及,因为它类似于装饰贵族服装的纹章。 Nijak ma się on do kiczowatych, spieralnych malowideł.它与俗气的,可水洗的画无关。

不建议在低克重不超过190 g / m的材料上绣花2。 大的绣花会给人以“保护层”的感觉,在使用过程中将不灵活,并且在应用于薄材料时-针可以刺穿这种薄材料。   

无法在低基重的低质量织物上进行计算机绣花。 假定纺织品的克重应超过190 g / m2。 但是,很难想象一件便宜的T恤上绣有徽标,这种徽标是如此之薄,以至于一切都可以透过它看到。

电脑绣花多少钱?

电脑绣花相对 经济。 但是,有几个因素在准确评估中起作用。 订购更多产品时,单独绣花更便宜。 另外,绣花的大小和图形的复杂性对价格有很大的影响,这转化为绣花密度的评估。 绣花越大,折痕,组合越多,尺寸越大,绣花越浓密。 同样,要放置绣花的位置数量(例如,左胸前部的徽标+背中部的徽标)对于单位价格也很重要。 价格通常不受所用颜色数量的影响,因为缝纫机有很多线。 准备成本应添加到第一个绣花订单中 绣花程序它已经在我们的数据库中,因此不会添加到后续订单中。